Protocol van akkoord in de sector van de elektriciens (PSC 149.01)


Na verschillende onderhandelingsrondes bereikten de sociale partners in de sector van de elektriciens, op maandag 22 juni 2015, een protocol van akkoord voor de jaren 2015 – 2016.

Het protocol dat afgesloten werd, houdt rekening met de uitvoering van het regeerakkoord en de recente akkoorden onder sociale partners. De werkgeversorganisaties en de vakbonden dienen nu nog hun instanties te consulteren vooraleer het akkoord definitief kan bekrachtigd worden. Zo zal het protocol ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur van F.E.E.

Verdere details over de inhoud zullen in de komende dagen aan deze webpagina worden toegevoegd.