Plan voor eerlijke concurrentie in de elektrotechnische sector


Gisteren, 7 september 2016 ondertekenden de sociale partners van Volta, de paritaire koepelorganisatie van de elektrotechnische sector, staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude Philippe De Backer en minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie Willy Borsus het Plan voor Eerlijke Concurrentie. FEE vzw, vertegenwoordigd door Eric Piers, heeft het plan ondertekend.
 
In twee jaar tijd verdwenen in de elektrotechnische sector in totaal 1047 jobs of bijna 4% van de arbeidsplaatsen. Dit heeft niets te maken met een gebrek aan werk, maar alles met de massale instroom van goedkope buitenlandse werkkrachten, die tot deloyale concurrentie leidt.
 
In een Toekomstplan gericht aan de verschillende overheden in ons land vroegen werkgevers en werknemers uit de Belgische elektrotechnische sector eensluidend om een doortastende aanpak van deloyale concurrentie en sociale fraude.  Dit Toekomstplan houdt rekening met 15 maatregelen tegen sociale fraude en oneerlijke concurrentie.
 
In bijlage vindt u het volledige persbericht, het Toekomstplan en enkele sfeerfoto’s.