News

Cinq fois "NON" au projet de taxe sur les déchets soumis à l'obligation de reprise

Dans le cadre de l’élaboration du budget 2014, le gouvernement wallon envisage une nouvelle taxe sur les déchets soum

Vervoerkosten voor de arbeiders (PSC 149.01)

 

Met ingang van 1 februari 2013 worden de vervoerskosten voor de arbeiders van het PSC 149.01 aangepast.

De huidige sorteerverplichting van bedrijfsafval wordt uitgebreid

Vandaag is er reeds een sorteerverplichting voor 17 soorten bedrijfsafval.

 

De Algemene Vergadering FEE gaat door op 07/03/2013

Noteer deze datum alvast in uw agenda!

De uitnodiging wordt te gepaster tijd verstuurd.

Pagina's