News

Recyclage van elektrisch afval, nieuwe doelstellingen, nieuwe verantwoordelijkheden

De nieuwe Europese richtlijn betreffende de inzameling en de recyclage van afgedankte elektrische en elektronisch

De huidige sorteerverplichting van bedrijfsafval wordt uitgebreid

Vandaag is er reeds een sorteerverplichting voor 17 soorten bedrijfsafval.

 

De Algemene Vergadering FEE gaat door op 07/03/2013

Noteer deze datum alvast in uw agenda!

De uitnodiging wordt te gepaster tijd verstuurd.

Basiseisen voor arbeidsplaatsen

Basiseisen voor arbeidsplaatsen 

 

Pagina's