Energielabels – Federaal Milieurapport 2015


De FOD heeft een  TWEEDE FEDERAAL MILIEURAPPORT DEEL 2 : DE ANDERE ASPECTEN VAN HET FEDERALE MILIEUBELEID” bekendgemaakt, dat een hoofdstuk bevat dat over de ‘energielabels’ handelt (pagina’s 88-98) click hier.

Hierna vindt u de voornaamste conclusies van dit rapport  :

 

België behoort tot de weinige lidstaten die een markttoezicht hebben ingevoerd volgens de nieuwe verordeningen en gedelegeerde verordeningen vanaf 2009.

Tussen 2009 en 2014, werden door het DG Energie een honderdtal toestellen (koelkasten, vaatwassers, droogkasten, televisietoestellen, ledlampen, energiezuinige lampen en microgolfovens) getest om hun energieverbruik te controleren in vergelijking met de vermeldingen op het etiket en soms ook in stand-bymodus bij uitschakeling.

 

De FOD vermeldt hier de microgolfovens, hoewel er geen energie labels bestaat voor deze toestellen (maar wel voor andere ovens) !

 

Het DG Leefmilieu heeft in 3 jaren (2010 en 2013)  een honderdtal energiezuinige lampen getest om zich te vergewissen van de juistheid van verschillende elektrische en ecologische parameters (de uv-straling, de levensduur, de aan/uit cyclus, de fotometrische parameters enz.). 

 

Er worden twee bijzondere problemen gemeld die werden ondervonden bij de invoering van het markttoezicht:

·         Voor verschillende categorieën van toestellen:  de Belgische laboratoria beschikken niet  over de nodige uitrusting voor het uitvoeren van de tests en zonder de zekerheid dat een minimaal aantal tests zal kunnen worden uitgevoerd, zijn ze niet altijd bereid om te investeren in de aankoop van die uitrusting.

·         De producenten gebruiken vaak de voorziene toleranties om de energieklasse van hun toestellen te verbeteren..

 

Daarenboven waren er nog de hoge kosten van de controles door buitenlandse laboratoria, uitgerust voor de categorieën van toestellen die niet door de Belgische laboratoria kunnen worden getest. Wegens de budgettaire en personeelsbeperkingen voor het markttoezicht is het noodzakelijk om het aantal tests te beperken, waardoor sommige categorieën van toestellen momenteel nauwelijks of helemaal niet worden getest in Europa.

 

Wat betreft de controle op de aanwezigheid van de labels en de visuele conformiteit ervan op de toestellen zet de FOD Economie geregeld campagnes op touw.

In 2010 werden  meer dan 200 winkels gecontroleerd met een totaal van meer dan 9.000 “grote elektrohuishoudapparaten” (koelkasten, wasmachines, vaatwassers, droogkasten en was-droogcombinaties): meer dan 30% waren niet conform (vooral  de ovens).

Tijdens de campagne van 2013 waren de controles beperkt tot de “grote elektrohuishoudapparaten” en de televisietoestellen (meer dan 15.000). 20 % van de toestellen bleek niet-conform. 

 

Het nieuwe etiket omschreven in de kaderrichtlijn 2010/30/EU (de labelling A ‐ G) is wel degelijk goed geïntegreerd in de markt en geraakt in België net als in heel Europa goed ingeburgerd.  Ten gevolge van de “Ecodesign”-voorschriften, de vrijwillige acties door fabrikantenfederaties, informatieacties en desgevallend de gewestelijke premies zijn bijna alle toestellen die minder goed scoren van de Belgische markt verdwenen, zonder bruuske overgangen in de verkoop. 

 

De FOD dringt in zijn conclusies aan op een verhoging van de middelen. Sinds de lancering eind 2008 van de Europese maatregelen inzake energielabels,  voorzien de nieuwe maatregelen in een markttoezicht door de Lidstaten, ondersteund door een proportionele verhoging van de budgetten voor de tests en voor het personeel. Het aantal verordeningen neemt immers alleen maar toe (en zal tussen 2014 en 2020 van 35 naar 70 stijgen).

 

Naar aanleiding van dit rapport, hebben journalisten de conclusies in de pers overgenomen, met de nadruk op het gebrek aan markttoezicht, die de geloofwaardigheid van labels in het gedrang brengen.

 

De Morgen       17/07/2015  “ A+++ is geen garantie : overheidscontrole op energie labels laat te wensen over”

Le Soir            18/07/2015  “ Les étiquettes énergie peu contrôlées »

De Standaard   16/07/2015  “Indeling energielabels gewijzigd’

Fet                 15/07/2015  “Energielabel weer A tot G”