Dienstverlening aan sectoren

Als beroepsfederatie verdedigen wij te allen tijde de belangen van onze leden. We bekleden daarbij een vertegenwoordigende functie bij de overheid en bij parastatale organisaties. Hierbij handelen wij volledig in het belang van onze leden, zowel op nationaal als op Europees niveau. Ook met onze partnerorganisaties in binnen- en buitenland houden we regelmatig contact. Waar nodig zetten we gemeenschappelijke acties op touw.

Wij vervullen een belangrijke forumfunctie binnen de sector. Onze leden kunnen elkaar, als concurrenten, op het neutrale terrein van FEE ontmoeten om gemeenschappelijke problemen en geschillen te bespreken. Wij staan tevens in voor het oplossen van sectorproblemen.

Wij bieden logistieke en organisatorische ondersteuning aan als groepen of werkgroepen een actie op touw zetten. Dit kan gaan van gewone vergaderingen, seminaries of minibeurzen tot het aanbieden van een gemeenschappelijke brochure aan klanten.