Représentation

La FEE est active dans les services et associations ci-dessous comme un représentant de ses membres et/ou comme une association soutenante.

Belllidic

Platform voor de uitwisseling van elektronische berichten tussen groothandel en fabrikanten

Plate-forme pour l'échange de messages électroniques entre les grossistes et les fabricants

BW-Rec

Sector van grote huishoudelijke apparaten, professioneel groot en klein witgoed en automaten

Secteur des gros appareils électroménagers domestiques, gros et petit blanc professionnel et distributeurs automatiques 

Ce- able

Committee of European Accredited Bodies and Laboratories in ElectroTechnics
Groepering van geaccrediteerde laboratoria in EMC

Groupement de laboratoires agréés en CEM

CEB - BEC

Belgisch Elektrotechnisch Comité

Comité Electrotechnique Belge

Eucobat

European Compliance Organizations for Batteries

EUEW

European Union of Electrical Wholesalers

 

Fedigro

Belgische confederatie van de groothandel

Confédération Belge du commerce en gros

LightRec

Sector van verlichtingsapparatuur en gasontladingslampen

Secteur des luminaires et lampes

LPRA

Low Power Radio Association

Recupel

Organisatie van inzameling en de recyclage van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) in heel België

Organisation de la collecte et du recyclage des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (‘DEEE’) dans toute la Belgique

Tecnolec

Bevorderen, opvolgen en organiseren van technologische dienst- en adviesverlening aan werkgevers

Promotion, observation et organisation des services de prestation et de recommandation aux employeurs.

Vormelek/Formelec

Opleidingsprojecten binnen de elektrotechnische sector